Fusa

HOLDHUS KIRKE

Holdhus gamle kirke ligger i Hålandsdalen i Fusa kommune, Hordaland. Kirken er antakelig bygget på 1720-tallet kort tid etter en tidligere stavkirke på stedet ble revet. Den var i privat eie fram til 1876, da det ble snakk om å skifte ut kirken enda en gang. Den ble da gitt til menigheten, som siden solgte den til hotelleier Hans Holdhus. Han solgte kirken videre til foreningen i 1900. For besøk kontakte Os Travel 91376866.

EIDEGREND KLYNGJETUN

I dette fine tunet på Eide i Hålandsdalen kan du ta steget inn i vår nære fortid og sjå korleis folk budde og levde på ein vestlandsgard på 1800-1900-talet. 

Garden Eide ligg på eidet mellom Skogseidvatnet og Gjønavatnet. Han har vore delt i to bruk sidan 1600-talet. For å spara på den viktigaste ressursen, jorda, vart husa til dei to gardbrukarane bygde tett saman i eit klyngjetun. I år 1900 budde det 23 personar i tunet. 

I 1996 opna Margun og Knut Henrik Eide tunet for gjester etter å ha sett i stand dei gamle bygningane. Rikhaldig innbu og stor gjenstandssamling. Omvising og servering for grupper. 

Kontaktinformasjon: Margun Eide – tlf. 997 16 861

TØNNEGARDEN

Tønnegarden er eit economuseum og visningssenter. Møt inspirerte handverkarar som brenn for tradisjonshandverk. Som besøkande får du lære om faget og oppleve produksjonen, sjå ei tønne vert til! I lokala våre heng det plakatar og bilete som viser tønna si historie, og historia til tønneproduksjonen.

Me kan òg servera mat til grupper som kjem til Tønnegarden for ei omvisning.

Sesong 10.juli – 5.august. Tirsdag til søndag fra kl. 11 – 17.
Samnøyvegen 60, 5642 Holmefjord, Telefon: Kjøkken: 91 99 30 40, Tønner: 97 11 11 53

FUSA KYRKJE

Den nåværende Fusa kirke ble bygget på samme sted som kirken som brant i 1959. Den ble vigslet 2. september 1962. Arkitekt var Ole Halvorsen. Kirken ligger på sletten nedenfor gården Opsal, ca 100 m fra sjøen sørvest for den gamle fergekaien. Den er oppført i armert betong med innvendig isolasjon av siporexplater. Utvendig og innvendig pusset. Takkonstruksjonen er utført i stål. Taket er tekket med røde glasserte panner.

STRANDVIK KYRKJE

Strandvik kirke er en langkirke fra 1857 i Fusa kommune, Hordaland fylke. 

Byggverket er i tre og har 400 plasser. Arkitekt for kirken var Frederik Hannibal Stockfleth

FJELLTOPPER I FUSA

Gjønakvittingen

Kvitingsnibba

Gytro

Ottanosa

Tveitakvittingen

Storehorga

Grytefjellet

Bergsfjellet